MIRAMAR Z50

https://maytinhbienhoa.vn/products/phone-ozone-rage-z50