LCD LG 24 INCH 24MP59G-P IPS (DP-HDMI-VGA-AUDIO) - TUẦN LỄ VÀNG

https://maytinhbienhoa.vn/products/lcd-lg-24-inch-24mp59g-p-ips-dp-hdmi-vga-audio