CTKM ÁO THUN GAMING KHI MUA B365

===== Chương trình tặng áo thun Gaming ======

Khách hàng cuối sẽ nhận được một áo thun ASRock Gaming khi mua Bo mạch chủ B365.

 Thời gian áp dụng : 15/06/2020 - 27/06/2020

 Sản phẩm áp dụng : B365M Pro4, B365M Phantom Gaming 4, B365 Phantom Gaming 4

Lưu ý : Chương trình chỉ áp dụng tại một số Đại lý bán lẻ nhất định trên cả nước.

0
Máy Tính Biên Hòa back to top