PROMO: MÙA HÈ GALAX

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

→ Khách hàng tại MTBH khi mua cả các sản phẩm Galax nằm trong chương trình


II. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH:

 Khi mua VGA Galax các dòng sản phẩm GTX 16 Series:

→ Tặng ngay lót chuột Deimos M Gaming Xanova


 Khi mua VGA Galax các dòng sản phẩm RTX 20 Series:

→ Tặng ngay tai nghe Ocola/XH200 Xanova


III. THỜI GIAN:

→ Bắt đầu từ 12/05/2020 đến hết khi hết quà tặng


*Lưu ý:

- Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt

- Một khách hàng được mua nhiều gói sản phẩm


0
Máy Tính Biên Hòa back to top