QUÀ TẶNG KHI MUA MAINBOARD ASROCK B450M/B450 PRO4


I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

→ Tất cả các khách hàng mua Mainboard ASROCK B450M/B450 PRO4 tại Máy Tính Biên Hòa.


II. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

Khi khách hàng mua sản phẩm:

✔️ Mainboard ASROCK B450M PRO4 sẽ được tặng ngay Sổ tay và Bút ASROCK.

✔️ Mainboard ASROCK B450 PRO4 sẽ được tặng ngay Lót chuột ASROCK.


III. THỜI GIAN DIỄN RA CHƯƠNG TRÌNH

→ Chương trình diễn ra từ ngày .../.../2018  đến ngày .../.../2018 (hoặc cho đến khi quà tặng).

→ Nhanh chân chọn mua ngay vì số lượng quà có hạn nhé! 0
Máy Tính Biên Hòa back to top