MUA BO MẠCH CHỦ STEEL LEGEND SERIES - NHẬN NGAY ÁO THUN SÀNH ĐIỆU


1. THỜI GIAN KHUYẾN MÃI: 


Từ 15/08/2020 - 15/09/2020


2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 


Nhận ngay áo thun sành điệu khi mua các dòng Mainboard có mã sau của Asrock:


B550 STEEL LEGEND

➤ Xem chi tiết: https://bit.ly/3fXTEMv

B550M STEEL LEGEND

➤ Xem chi tiết: https://bit.ly/3fXTEMv 

B450 STEEL LEGEND

➤ Xem chi tiết: https://bit.ly/30WlCUD

B450M STEEL LEGEND

➤ Xem chi tiết: https://bit.ly/30WlCUD


Chi tiết chương trình: https://www.amdvietnam.com.vn/khuyen-mai/mua-bo-mach-chu-steel-legend-series---nhan-ngay-ao-thun-sanh-dieu

0
Máy Tính Biên Hòa back to top