Vài cài đặt cá nhân với Windows 11 giúp bạn thao tác tay dễ dàng hơn (phần 2)

Nối tiếp phần 1 là phần 2 nhé

4. Cách loại bỏ danh sách Recommended khỏi Start Menu trong Windows 11

Theo mặc định, bất cứ khi nào nhấp vào menu Start trong Windows 11, bạn sẽ lập tức nhìn thấy một khu vực có tên "Recommended". Khu vực này bao gồm danh sách các tệp và thư mục bạn đã mở gần đây trên hệ thống.