Rammus được làm lại chiêu cuối - Thêm phần khó chịu cho Tê Tê Gai

  • Nguyễn Hoàng Thiện
  • TIN GAME
  • 17/01/2021

Thay vì bật R rồi sau đó Q đuổi theo như trước thì lần này thanh niên "Tê Tê Gai" có hẳn 1 cái hất tung và thêm hiệu ứng trói chân luôn cho chắc. Sát thương của chiêu cuối sẽ duy trì tại nơi mà Rammus đáp xuống để hất tung. Với thời gian trói chân kẻ địch có vẻ khá lâu thì chắc chắn sát thương từ Động Đất có thể được phát huy tối đa và Rammus có khả năng sẽ trở thành vị tướng mở giao tranh khá lợi hại sau chỉnh sửa này.


(Nguồn: League of Legends Highlights Youtube)

-->